Cechy probiercze

Aktualny wykaz obowiązujących na terenie Polski cech probierczych znajduje się pod adresem: http://www.oup.waw.pl/p,75,aktualne-cechy-polskie

Cechy krajów UE: http://oup.waw.pl/p,76,cechy-krajow-ue

tabela cech polskich- pdf